Akademie personalistiky – program celoživotního vzdělávání

 
Akademie personalistiky je ucelený program celoživotního vzdělávání pro personalisty a manažery, kteří chtějí vědět, jaké jsou aktuální trendy a budoucnost ve vedení a  řízení lidí. 

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků a odborníků z praxe, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy řízení lidských zdrojů a získali poznatky o praktických nástrojích uplatněných v personální práci. Součástí vzdělávacího programu je sdílení znalostí a zkušeností účastníků programu. Partneři programu jsou garanty jednotlivých modulů.

Akademie personalistiky (4. ročník) je součástí programu celoživotního vzdělávání poskytovaného Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT.

 

Rozsah: 16 vzdělávacích dnů.

Období studia: únor 2018 – únor 2019

Cena: 35.500 Kč (bez DPH).

Počet účastníků: 12 – 15

Zabezpečení lektory: 1/3 akademičtí odborníci, 2/3 specialisté z praxe (garanty modulů z praxe jsou partneři Institutu personalistiky)

 

Program Akademie personalistiky (4. ročník) bude zveřejněn v listopadu 2017.

Přihláška do Akademie personalistiky (4. ročník) pro období únor 2018 – únor 2019 bude zveřejněna v listopadu 2017.