Vzdělávání

Institut personalistiky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT (INPER) realizuje ve spolupráci se svými partnery program celoživotního vzdělávání – PERSONÁLNÍ MANAŽER. Je určený personalistům, liniovým manažerům a majitelům firem, kteří vedou a  řídí lidi.

Záměrem programu je vzdělávat o moderních koncepcích a praktikách personalistiky. Akcent je kladen na propojení strategického řízení byznysu s personalistikou a sdílení zkušeností.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků, odborníků z praxe, manažerů a majitelů, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy personální práce a získali poznatky o metodách uplatňovaných v personální práci.

Partneři Institutu personalistiky MÚVS ČVUT a spolupracující firmy jsou garanty 3/4 modulů.