Akademie personalistiky

Institut personalistiky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT (INPER) realizuje ve spolupráci se svými partnery program celoživotního vzdělávání – Akademie personalistiky. Je určený pro personalisty a manažery se zájmem prohloubit si znalosti a dovednosti v řízení a vedení lidí.

Program vznikl na základě požadavků  partnerů INPERu FPH VŠE v roce 2014. Realizuje politiku – vzdělávat o moderních koncepcích personální práce a sdílet zkušenosti z řízení a vedení pracovníků mezi účastníky programu.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků a odborníků z praxe, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy personální práce a získali poznatky o praktických nástrojích uplatňovaných v personální práci.

Vzdělávací program má celkovou dotaci 16 vzdělávacích dnů a trvá 12 měsíců (od února do února následujícího roku).

Počet účastníků: max. 16.

4. ročník se bude realizovat v období od února 2018 do února 2019.

Zabezpečení lektory: 1/3 akademičtí odborníci, 2/3 specialisté z praxe (garanty modulů z praxe jsou partneři Institutu personalistiky MÚVS ČVUT)