Akademie personalistiky

Institut personalistiky FPH VŠE v Praze (INPER) realizuje ve spolupráci se svými partnery vzdělávací program Akademie personalistiky 1 – ucelený program dalšího vzdělávání pro personalisty, zájemce o personální práci i manažery, kteří mají zájem více proniknout do podstaty personální práce.

Program vznikl na základě požadavků  partnerů INPERu v roce 2015 a zahrnuje využití moderních koncepcí a zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků a odborníků z praxe, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy personální práce a získali poznatky o praktických nástrojích a nejlepších praktikách v personálním řízení. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je sdílení znalostí a zkušeností účastníků programu.

Vzdělávací program má celkovou dotaci 16 vzdělávacích dnů a trvá 12 měsíců (od února do února následujícího roku).

Počet účastníků: 15

Zabezpečení lektory: 1/3 akademičtí odborníci, 2/3 specialisté z praxe (garanty modulů z praxe jsou partneři Institutu personalistiky)