3. ročník

Institut personalistiky FPH VŠE v Praze (INPER) realizuje ve spolupráci se svými partnery 3. ročník Akademie personalistiky 1 – ucelený program dalšího vzdělávání pro personalisty, zájemce o personální práci i manažery, kteří mají zájem více proniknout do podstaty personální práce. Program vznikl na základě požadavků  partnerů INPERu v roce 2014 a zahrnoval využití moderních koncepcí a zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací program byl postaven na spolupráci vědeckých pracovníků a odborníků z praxe, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy personální práce a získali poznatky o praktických nástrojích a nejlepších praktikách v personálním řízení. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je sdílení znalostí a zkušeností účastníků programu.

3. ročník Akademie personalistiky 1 je vzdělávacím programem s celkovou dotací 16 vzdělávacích dnů. Byl zahájen v únoru 2017 a za cenu 35.500 Kč (bez DPH).

Počet účastníků: 16

Zabezpečení lektory: 1/3 akademičtí odborníci, 2/3 specialisté z praxe (garanty modulů z praxe jsou partneři Institutu personalistiky)

 

Bližší informace o programu Akademie personalistiky 1AP1-3

Přihláška do Akademie personalistiky 1 (únor 2017 – únor 2018)

 

3. ročník Akademie personalistiky je od 1. 10. 2017 převeden pod  Katedru personalistiky.