4. ročník

Akademie personalistiky je ucelený program vzdělávání pro personalisty a manažery, kteří mají zájem o problematiku vedení a řízení lidí. Program je koncipován tak, aby poskytl aktuální poznatky o využití moderních koncepcí a zprostředkoval zkušenosti z řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků a odborníků z praxe, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy a získali poznatky o praktických nástrojích při vedení a řízení lidí. Součástí programu je sdílení znalostí a zkušeností jeho účastníků.

Akademie personalistiky je součástí programu celoživotního vzdělávání poskytovaného Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT. První tři ročníky byly pod hlavičkou Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.

 

Rozsah: 16 vzdělávacích dnů.

Období studia: únor 2018 – únor 2019

Cena: 35.500 Kč (bez DPH).

Počet účastníků: 12 – 15

Zabezpečení lektory: 1/3 akademičtí odborníci, 2/3 specialisté z praxe (garanty modulů z praxe jsou partneři Institutu personalistiky)

 

Program Akademie personalistiky (4. ročník) bude doplněn v listopadu 2017.

Přihláška do Akademie personalistiky (4. ročník) pro období únor 2018 – únor 2019 bude doplněna v listopadu 2017.

Přihlášku do Akademie personalistiky (4. ročník) poslat do 15. prosince 2017.