4. ročník

Institut personalistiky FPH VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery 4. ročník Akademie personalistiky 1 – ucelený program dalšího vzdělávání pro personalisty, zájemce o personální práci i manažery, kteří mají zájem více proniknout do podstaty personální práce.
Program vznikl na základě požadavků  partnerů INPERu v roce 2014 a zahrnuje využití moderních koncepcí a zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků a odborníků z praxe, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy personální práce a získali poznatky o praktických nástrojích a nejlepších praktikách v personálním řízení. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je sdílení znalostí a zkušeností účastníků programu.

4. ročník Akademie personalistiky 1 je vzdělávacím programem s celkovou dotací 16 vzdělávacích dnů. Bude zahájen v únoru 2018 a za cenu 35.500 Kč (bez DPH).

Počet účastníků: 12 – 15

Zabezpečení lektory: 1/3 akademičtí odborníci, 2/3 specialisté z praxe (garanty modulů z praxe jsou partneři Institutu personalistiky)

Akademie Personalistiky1 – 4. ročník

Program Akademie personalistiky1 – 4. ročník

Přihláška do 4. ročníku Akademie personalistiky 1 (únor 2018 – únor 2019)