INPER realizuje projekt TAČR: RECESERA – reporting a monitoring CSR

RECESERA – reporting a monitoring CSR Zadavatel: TA ČR, č. projektu TD03000146 Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze, další příjemce: Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, VŠE – Institut personalistiky FPH. Období řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017. Garantkou řešení za INPER: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. Projekt reaguje na poptávku po smysluplném reportování společenské odpovědnosti organizace, které bude předmětem povinného nefinančního reportování. Jeho pře...
More

Akademie personalistiky 4 | Pracovní právo

Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních útvarů, zájemce o personální práci i manažery, kteří mají zájem více proniknout do podstaty personální práce. Program Akademie personalistiky IV vznikl na základě požadavků podniků a zahrnuje komplexní problematiku pracovního práva pro praxi personalistů a HR manažerů. Program Akademie personalistiky 4 Program Akademie personalistiky 4 | ...
More

Institut personalistiky publikoval výsledky výzkumu o souběhu funkcí členů statutárních orgánů

Institut personalistiky publikoval výsledky výzkumu o souběhu funkcí jednatelů a členů statutárních orgánů společností v souvislosti se změnami vyplývajícími z účinnosti nového Občanského zákoníku. Tyto výsledky mohou být podkladem k případným změnám legislativy. Odkazy: Článek v HN ze dne 7.8.2014 Tisková zpráva VŠE
More

Rozvinutí výuky v oblasti CSR na základě sdílení dosavadních zkušeností vysokých škol

1. 1. 2014 – 31. 12.2014 Rozvinutí výuky v oblasti CSR na základě sdílení dosavadních zkušeností vysokých škol. Zadavatel: MŠMT ČR Projekt je realizován těmito subjekty: VŠE v Praze (INPER) a ČZU. Hlavním cílem projektu je posílit výuku předmětů řízení a personálního řízení o nejnovější trendy v oblasti společenské odpovědnosti firem (dále CSR) a zároveň smysluplně uplatnit principy CSR ve strategii řízení vysoké školy. Základní myšlenkou projektu je, že CSR není jen teoretickou záležit...
More