Oznámení

Institut personalistiky FPH VŠE je zrušen na základě návrhu děkana FPH hlasováním Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, a to s účinností ke dni 30. 9. 2017. Závazky 3. ročníku Akademie personalistiky 1 přebírá Katedra personalistiky. Garantkou a řešitelkou probíhajících projektů: TA ČR č. TD 03000146 - RECESERA - reporting a monitoring CSR a smluvní  výzkum "Zlepšení kvality práce" pro ŠKODA AUTO, a.s." je prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.    
More

Akademie personalistiky – program celoživotního vzdělávání

  Akademie personalistiky je program celoživotního vzdělávání pro personalisty a liniové manažery, kteří vedou a řídí lidi.  Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků a odborníků z praxe, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy řízení lidí a získali poznatky o praktických nástrojích uplatněných v personální práci. Záměrem vzdělávacího programu je sdílení znalostí a networking. Akademie personalistiky 2018 - 2019 je součástí programu celoživotního vzdě...
More

On Why You Need To Be Selected How to Write a Powerful Essay

Consequence and trigger documents tend to be one of the most fascinating documents in the academic level. Trigger and consequence because the title suggests are documents that enhance the people the reasons for a happening and its particular effects. One of many advantages of the cause and effect dissertation writing is that it encourages your head to think and examine the causative components and aftereffects of a particular problem or occurring. This makes the scholar creating the essay to rem...
More