2019

Ekonomika podnikání: teorie a praxe (2. ročník)