Ekonomika podnikání: teorie a praxe 2019

EKONOMIKA PODNIKÁNÍ: TEORIE A PRAXE 2019

 Odborná mezinárodní konference

Pořadatelé:

Institut personalistiky MÚVS ČVUT v Praze

Katedra humanitních studií Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zaměření 

Konference se bude zabývat současnými trendy v ekonomice podnikání v českých a slovenských firmách, zaměří se na digitální transformaci a inovace ve firmách, nové manažerské disciplíny, řízení lidí, řízení změn a projektování, podnikové vzdělávání, informační zabezpečení a vyhodnocování ekonomických procesů. Součástí bude diskuze o implementaci teorie do praxe a zkušenostech praxe.

Místo konání: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, Jugoslávských partizánů 1580/3, 160 00 Praha 6, zasedací místnost A-303

Termín:  17. května 2019 od 10:00 do 16:30

Důležité termíny:

  1. 2. 2019 Zaslání abstraktu
  2. 3. 2019 Výběr příspěvků
  3. 6. 2019 Odevzdání příspěvků do sborníku

Program: Ekonomika podnikání: teorie a praxe 2019

Kontakty:

dagmar.caganova@stuba.sk

Zuzana.Dvorakova@cvut.cz

stellner@mail.vstecb.cz