O nás

Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, jehož posláním jsou aktivity a iniciativy významně přispívající k rozvoji personálního managementu v rovině teoretického poznání i praktických aplikací.

Hlavním smyslem Institutu personalistiky je vytvoření platformy spolupráce akademických pracovníků a studentů zejména doktorských programů s manažery a specialisty partnerských i dalších organizací v níže vymezených oblastech.

Institut personalistiky se zaměřuje na tyto oblasti aktivit:

a)     výzkumná, evaluační, vzdělávací a informační činnost;

b)     publikování aktuálních informací o personalistice podstatných pro podnikovou a vědeckou sféru a pro širokou odbornou veřejnost;

c)     spolupráce na tvorbě a publikování odborných či učebních textů nebo jiných pomůcek, které slouží k rozvoji intelektuálního kapitálu v České republice i zahraničí;

d)     organizace, vykonávání a záštita poradenské a konzultantské činnosti, jednak orgánům státní správy, samosprávy, ale rovněž subjektům z řad firem i neziskového sektoru;

e)     organizování a zabezpečení vzdělávacích a konferenčních aktivit směřujících k rozvoji personalistiky podnikatelských a nepodnikatelských subjektů

f)      příprava návrhů a podnětů k novelizacím pracovněprávní legislativy.

Statut Institutu personalistiky