O nás

Institut personalistiky je pracovištěm Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho záměrem je pokračovat v naplňování svého poslání.   Svými aktivitami a iniciativami chce významně přispívat k rozvoji personálního managementu v rovině teoretického poznání i praktických aplikací.

Institut personalistiky byl součástí Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze do 30. září 2017.

Hlavním smyslem Institutu personalistiky je vytvoření platformy spolupráce akademických pracovníků a studentů, zejména doktorských programů, s manažery a specialisty partnerských i dalších organizací v níže vymezených oblastech.

Institut personalistiky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT se zaměřuje na tyto oblasti aktivit:

a)     výzkumná, evaluační, vzdělávací a informační činnost;

b)     publikování aktuálních informací o personalistice podstatných pro podnikovou a vědeckou sféru a pro širokou odbornou veřejnost;

c)     spolupráce na tvorbě a publikování odborných či učebních textů nebo jiných pomůcek, které slouží k rozvoji lidského kapitálu v České republice i zahraničí;

d)     organizace, vykonávání a záštita poradenské a konzultantské činnosti, jednak orgánům státní správy, samosprávy, ale rovněž subjektům z řad firem i neziskového sektoru;

e)     organizování a zabezpečení vzdělávacích a konferenčních aktivit směřujících k rozvoji personalistiky podnikatelských a nepodnikatelských subjektů

f)      příprava návrhů a podnětů k novelizacím pracovněprávní legislativy.

 

Statut INPER FPH VSE 1.3.2014 – 30.9.2017

Statut INPER MÚVS ČVUT (1.10.2017)