Vědecká rada INPERu

Členové Vědecké rady Institutu personalistiky:

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze)

JUDr. Michaela Chaloupková, MBA (ČEZ, a.s.)

Ing. David Pirner, MBA (Grant Thornton Advisory, s.r.o.)

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze)

Ing. Radovan Vávra (Weyland Corporation s.r.o.) – předseda

doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., zástupce doc. Ph.Dr. František Stellner, Ph.D. (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích)

Ing. Bohdan Wojnar (ŠKODA AUTO, a.s.)

Ing. Václav Žárský (Unicorn, a.s.)