Projekty

Projekty Institutu personalistiky zahrnují rozmanité spektrum aktivit, do jejichž řešení jsou zapojeny především české subjekty s významným postavením a vlivnou rolí při tvorbě koncepcí a implementaci nástrojů v oblasti personálního managementu. Jedná se o významné zaměstnavatele, grantové instituce, neziskové organizace a univerzity. Institut personalistiky se tak stává platformou pro setkávání a spolupráci osobností z praxe a  akademické sféry s cílem rozvíjet personální management v rovině teoretického poznání i praktických aplikací.