Prekarizace práce

Projekt Monitoring the transformation of labor relations in the context of social pollution 

Projekt Monitoring the transformation of labor relations in the context of social pollution („Мониторинг трансформации социально-трудовой сферы в контексте социального загрязнения“) je vědeckým grantem Uralské federální university prvního prezidenta B.N. Jelcina v Jekatěrinburgu, RF (http://urfu.ru/en) s podporou vlády Ruské federace, období řešení 2017-2020.

(Scientific Group “Monitoring changes in labor relations under social pollution context” supported by Act 211 Government of the Russian Federation, contract № 02.A03.21.0006).

Hlavní řešitelka projektu: Alena E. Fedorova,

Vědecká vedoucí projektu: Zuzana Dvořáková

Cíl projektu: Zajistit dlouhodobou vědecko-praktickou činnost řešitelů projektu při realizaci monitoringu transformace sociálně-pracovních vztahů a faktorů prekarizace práce ve firmách, tj. toxických faktorů pracovních vztahů, které mají negativní vliv na kvalitu pracovního života.

Prioritní směry projektu: Vytvoření nové vědecké teorie sociálního znečištění a hledání způsobů, jak překonat negativní vliv transformačních procesů v sociální a pracovní sféře, k jakým dochází pod tlakem krizové ekonomiky a které mají negativní dopad na kvalitu pracovního života.

Institut personalistiky MÚVS ČVUT se podílí na řešení projektu od 1. října 2017.

 

Publikace o monitoringu prekarizace práce

Fedorova, A., Dvorakova, Z., Kacane, I., Khan, H., Menshikova, M., Solek-Borowska, C. Toxic Labour Relations: A Narrative Case Study. In: Regec, V., Bekirogullari, Z., Minas, M.Y., & Thambusamy, R.X (eds.). The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 5th International Conference on Political Science, International Relations and Sociology, icPSIRS 2018 [online]. Olomouc, 07.02. – 09.02. 2018. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, CR, 2018, 59-72. e-ISSN: 2357-1330. Dostupné z http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.02.6

Дворжакова, З., Федорова, А.Э., & Коропец, О.А. Влияние прекаризации занятости на изменения в трудовых отношениях: оценки работников разных стран. Социодинамика, 2017, 11, 19-34. DOI 10.25136/2409-7144.2017.11.24601. ISSN 2306-0158.  Dostupné z http://e-notabene.ru/pr/article_24601.html

Fedorova, A.E., Dvorakova, Z., Kacane, I., Khan, H., Memshikova, M., Solek-Borowska, C. Labour Relations Trends In Employee Evaluations: Country To Country Comparison. In: Bekirogullari, Z., Minas, M.Y., & Thambusamy, R.X. (eds.). The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 4th icPSIRS International Conference on Political Science, International Relations and Sociology [online]. Olomouc, 07.02.2017 – 09.02.2017. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, 133–144. ISSN 2357-1330. Dostupné z: http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/12icpsirs2017.pdf.

Fedorova, A.E., Katashinskikh, V.C., & Dvorakova,Z. Прекаризация трудовых отношений как фактор социального загрязнения. Ekonomika regiona [online]. 2016, 12, 3, 802–814. ISSN 2411-1406. DOI: 10.17059/2016-3-16. Dostupné z http://www.uiec.ru/content/zhurnal2016/16iFedorova.pdf

Fedorova, Alena E., Dvorakova, Z. Monitoring of Changes in the Labor Sphere within the Context of Social Pollution. 3rd International Conference on Advances in Social Science, Humanities, and Management (ASSHM). China, Guangzhou, December 12-13, 2015. Lancaster : Destech Publications, 2015, 2502–2508. ISBN 978-1-60595-306-9.

 

 

Předchozí projekt Monitoring changes in labor relations under social pollution byl součástí dlouhodobého výzkumu Технологическая модернизация: социально-демографическое измерение, Программa Повышения конкурентоспособности Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Technologická modernizace: sociálně-demografické změny), období řešení 2013-2017. Pracovní skupinu za ČR vedla prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., sekce: Vliv aktivit organizací na sociální a zdravotní úroveň života personálu (prekarizace práce, sociální znečištění).

 

Zprávy o monitoringu toxických pracovních vztahů

Monitoring changes in labor relations between employees and employers: 2015 – 2016

Monitoring changes in labour relations between employees and employers: 2015