Studentské aktivity

Aktivity pro studenty a budoucí absolventy jsou nezbytnou součástí činností Institutu personalistiky, neboť rozvoj budoucích špičkových manažerů a HR specialistů patří k cílům Fakulty podnikohospodářské. Proto i Institut personalistiky vidí v těchto aktivitách svoji podstatnou roli a chce přispět nejen k rozvoji budoucích absolventů, ale také podpořit startjejich pracovní kariéry a umožnit jim již během studia aktivní kontakt s praxí.

Zjistit více aktuální studentské aktivity