Pro studenty

Aktivity Institutu personalistiky pro studenty jsou nezbytnou součástí jeho činností, protože ve spolupráci s byznysem, veřejnou správou i neziskovými organizacemi chápe svoji podstatnou roli při formování budoucích odborníků  a manažerů. Tím chce přispět ke vzdělávání a rozvoji budoucích absolventůpodpořit je na začátku jejich pracovní kariéry a umožnit jim během studia aktivní kontakt s praxí.