Personální manažer 2019 – 2020

PERSONÁLNÍ MANAŽER je ucelený program vzdělávání pro personalisty a manažery, kteří se chtějí zlepšit ve vedení a řízení lidí.

Program poskytuje aktuální poznatky o využití moderních koncepcí a nástrojů personalistiky. Staví na sdílení znalostí a předávání zkušeností o personální práci.

Vzdělávací program využívá dlouhodobé spolupráce mezi vědeckými pracovníky, vrcholovými manažery, vlastníky firem a senior personalisty. Jeho cílem je, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy, získali poznatky o praktikách personalistiky a procvičili si některé z nich.

PERSONÁLNÍ MANAŽER 2019-2020 je součástí programu celoživotního vzdělávání poskytovaného Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze.  

 

Program vzdělávání: Personální manažer 2019-2020

Rozsah: 17 vzdělávacích dnů

Období studia: únor 2019 – únor 2020

Vyučující: Vlastníci firem, senior manažeři a senior HR odborníci

Absolvent programu získá Osvědčení ČVUT v Praze.

Absolvent jednotlivých modulů obdrží potvrzení ČVUT.

Počet účastníků: Max. 15

 

Výuka

Výuka: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Oběd: 12.00 – 13.00

Rozvrh výuky:

  1. modul: 27. a 28. února 2019
  2. modul: 20. března 2019
  3. modul: 10. a 11. dubna 2019
  4. modul: 16. května 2019
  5. modul: 5. června 2019
  6. modul: 19. a 20. června 2019

Výuka bude probíhat v Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT, místnost 523.

Pokud je garantem modulu partner INPERu, pak výuka bývá u tohoto partnera.

 

Cena programu: 39.900 Kč (bez DPH)

Výzvy k úhradě poplatku budou posílány v únoru 2019.

Poplatek je možné platit ve dvou částkách – na každé pololetí zvlášť.

Přihlásit se lze i na vybrané moduly.

Cena jednodenního modulu 3.200 Kč (bez DPH).

Cena dvoudenního modulu 6.400 Kč (bez DPH).

Přihláška: https://tinyurl.com/y8dvx2pc

 

Kontakty:

Zuzana Dvořákova, E: Zuzana.Dvorakova@cvut.cz, M: 733 651 733

Klára Šimonová, E: Klara.Simonova@cvut.cz, M: 734 690 491