3. ročník Akademie personalistiky 1 – vzdělávací program pro manažery a personalisty

Institut personalistiky FPH VŠE v Praze (INPER) realizuje ve spolupráci se svými partnery třetí ročník Akademie personalistiky 1 – ucelený program dalšího vzdělávání pro personalisty,  zájemce o personální práci i manažery, kteří mají zájem více proniknout do podstaty personální práce. Program vznikl na základě požadavků partnerských podniků a zahrnuje využití moderních koncepcí a zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých odborníků a odborníků z praxe, aby účastníci byli seznámeni s teoretickými základy pro personální práci a s praktickými nástroji v personálním řízení. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je sdílení znalostí a zkušeností účastníků programu.

Akademie personalistiky 1 je vzdělávacím programem s celkovou dotací 16 vzdělávacích dnů.

3. ročník zahájil v únoru 2017 a za cenu 35.500 Kč (bez DPH).

Počet účastníků: 16

Zabezpečení lektory: 1/3 akademičtí odborníci, 2/3 specialisté z praxe (garanti modulů jsou partneři Institutu personalistiky)
Bližší informace o programu Akademie personalistiky 1

Přihláška do Akademie personalistiky 1 (únor 2017 – únor 2018)