Akademie personalistiky – program celoživotního vzdělávání

 
Akademie personalistiky je program celoživotního vzdělávání pro personalisty a liniové manažery, kteří vedou a řídí lidi. 

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků a odborníků z praxe, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy řízení lidí a získali poznatky o praktických nástrojích uplatněných v personální práci.

Záměrem vzdělávacího programu je sdílení znalostí a networking.

Akademie personalistiky 2018 – 2019 je součástí programu celoživotního vzdělávání poskytovaného Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT.

 

Rozsah: 16 vzdělávacích dnů.

Období studia: únor 2018 – únor 2019

Cena: 35.500 Kč (bez DPH).

Počet účastníků: 12 – 15

Zabezpečení lektory: 1/4 akademičtí pracovníci a 3/4 odborníci z praxe.

Partneři Institutu personalistiky MÚVS ČVUT a spolupracující firmy jsou garanty 3/4 modulů.

 

Program Akademie personalistiky 2018-2019