Oznámení

Institut personalistiky FPH VŠE je zrušen na základě návrhu děkana FPH hlasováním Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, a to s účinností ke dni 30. 9. 2017. Závazky 3. ročníku Akademie personalistiky 1 přebírá Katedra personalistiky. Garantkou a řešitelkou probíhajících projektů: TA ČR č. TD 03000146 - RECESERA - reporting a monitoring CSR a smluvní  výzkum "Zlepšení kvality práce" pro ŠKODA AUTO, a.s." je prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.    
More

Akademie personalistiky – program celoživotního vzdělávání

  Akademie personalistiky je program celoživotního vzdělávání pro personalisty a liniové manažery, kteří vedou a řídí lidi.  Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků a odborníků z praxe, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy řízení lidí a získali poznatky o praktických nástrojích uplatněných v personální práci. Záměrem vzdělávacího programu je sdílení znalostí a networking. Akademie personalistiky 2018 - 2019 je součástí programu celoživotního vzdě...
More

INPER realizuje projekt TAČR: RECESERA – reporting a monitoring CSR

RECESERA – reporting a monitoring CSR Zadavatel: TA ČR, č. projektu TD03000146 Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze, další příjemce: Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, VŠE – Institut personalistiky FPH. Období řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017. Garantkou řešení za INPER: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. Projekt reaguje na poptávku po smysluplném reportování společenské odpovědnosti organizace, které bude předmětem povinného nefinančního reportování. Jeho pře...
More

3. ročník Akademie personalistiky 1 – vzdělávací program pro manažery a personalisty

Institut personalistiky FPH VŠE v Praze (INPER) realizuje ve spolupráci se svými partnery třetí ročník Akademie personalistiky 1 - ucelený program dalšího vzdělávání pro personalisty,  zájemce o personální práci i manažery, kteří mají zájem více proniknout do podstaty personální práce. Program vznikl na základě požadavků partnerských podniků a zahrnuje využití moderních koncepcí a zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů. Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých odborníků a o...
More