INPER realizuje projekt TAČR: RECESERA – reporting a monitoring CSR

RECESERA – reporting a monitoring CSR
Zadavatel: TA ČR, č. projektu TD03000146
Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze, další příjemce: Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, VŠE – Institut personalistiky FPH.
Období řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017.
Garantkou řešení za INPER: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

Projekt reaguje na poptávku po smysluplném reportování společenské odpovědnosti organizace, které bude předmětem povinného nefinančního reportování. Jeho předmětem je vytvoření metodiky a on-line aplikace pro usnadnění reportingu o CSR a následně interaktivní mapa vizualizující CSR aktivity v regionech. Data přispějí ke strategickému řízení organizací a dlouhodobému posílení konkurenceschopnosti, benchmarkingu a zároveň umožní odbornou analýzu uplatnění CSR principů.

Testovací on-line verze metodiky CSR Reporting: http://www.csr-reporting.cz