Konference

Konference a semináře patří mezi činnosti Institutu personalistiky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Představují příležitosti ke komunikaci a sdílení znalostí. INPER a jeho partneři jsou zárukou jejich vysoké odborné i organizační úrovně těchto akcí.

2019

Ekonomika podnikání: teorie a praxe (2. ročník)

HR summit 2019

2018

DSEME2018

Ekonomika podnikání: teorie a praxe (1. ročník)

Kvalita pracovního života

2017

Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců

Společenská odpovědnost organizací: Univerzity spoluvytváří svou zemi