Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců

Odborný seminář KVALITA ŽIVOTA OHROŽENÝCH SKUPIN ZAMĚSTNANCŮ

Akci pořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., Institutem personalistiky FPH Vysoké školy ekonomické v Praze a Českou zemědělskou univerzitou v Praze dne 13. 9. 2017 v Klubu C, ČZU v Praze.

Program semináře

Prezentace:

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Monitorování kvality pracovního života pomocí subjektivních indikátorů

Vybrané aspekty kvality pracovního života a jejich subjektivní vnímání u osob 50+

Možnosti pracovního života v sociálních podnicích pro osoby 50+ a další ohrožené skupiny

Do práce i po padesátce

Generační výměna v podnicích z pohledu kvality života osob 50+