Kvalita pracovního života

Kvalita pracovního života 2018

Workshop určený zejména zástupcům rezortu MPSV, Rady vlády pro BOZP, odborových organizací, svazů zaměstnavatelů; zaměstnavatelům a odborné veřejnosti.

Program Workshop KPŽ

Účast je  bezplatná.

Kapacita je omezená, proto doporučujeme přihlášení k účasti na adrese: bulinova@vubp-praha.cz.