2019

Ekonomika podnikání: teorie a praxe (2. ročník)

New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development – 2019 (NSR: BCPED – 2019)