Ekonomika podnikání: teorie a praxe (2. ročník)

EKONOMIKA PODNIKÁNÍ: TEORIE A PRAXE 2019

 Hlavní partner 

 

 

 

 

 

 

Pořadatelé:

Institut personalistiky MÚVS ČVUT v Praze

Katedra humanitních studií Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Zaměření 

Mezinárodní odborná  konference se bude zabývat současnými trendy v ekonomice podnikání v českých a slovenských firmách, zaměří se na digitální transformaci a inovace ve firmách, nové manažerské disciplíny, řízení lidí, řízení změn a projektování, podnikové vzdělávání, informační zabezpečení a vyhodnocování ekonomických procesů. Součástí bude diskuze o implementaci teorie do praxe a zkušenostech praxe.

Místo konání: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, Jugoslávských partizánů 1580/3, 160 00 Praha 6, zasedací místnost A-303

Termín:  17. května 2019 od 10:00 do 16:30

 

Důležité termíny

15. 7. 2019 Odevzdání příspěvků do sborníku

Vzor příspěvku: Template Ekonomika podnikání 2019

 

Ekonomika podnikání_Program 2019

Na základě jednání účastníků konference připravujeme ve spolupráci s European Alliance for Innovation vydání publikace v nakladatelství Springer, Innovations in Communication and Computing series.

Kontakt:

dagmar.caganova@stuba.sk

Zuzana.Dvorakova@cvut.cz

marekvokoun@gmail.com

 

Vybrané prezentace z konference

Dagmar Cagáňová – Martina Porubčinova: Inovácie v kontexte súčasných trendov

Henrieta Hrablik Chovanová: Uplatnenie vybraných metód operačnej analýzy v manažérskom rozhodovaní v podmienkach priemyselných podnikov v kontexte Industry 4.0

Filip Hrkal: Budoucnost identifikace lidského potenciálu, kompetencí a motivací

Jakub Hudec: Podpora a rozvoj projektů digitalizace pomocí inovačních center

Jozef Jandačka – Jozef Ristvej: Enhancing Resilience by Understanding Smart City and Safe City Concepts and their Common Systems

Jan John: Optimalizace firemních a lidských zdrojů – sledování přepravních objektů a zásilek pomocí řešení IoT

Miroslav Knap: Smart Region

Ludovít Petržala: Digitalizácia v ICT a súvisiacich poradenských službách

Ondřej Váňa: Digitalizace a inovace