Kontakt

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

 

Adresa:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 

Kolejní 2637/2a

160 00 Praha 6

sekretariát ředitele: + 420 22435 3163

E: Zuzana.Dvorakova@cvut.cz