Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU – OSHA) ve spolupráci s MPSV, Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., INPER FPH VŠE a ČZU v Praze pořádají seminář Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců.

Pozvánka_13. 9. 2017_ČZU

Program semináře