O nás

Institut personalistiky byl pracovištěm Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze do 31. srpna 2020.

Připravuje se jeho transformace na nestátní neziskovou organizaci.

Jeho posláním je přispívat k aplikovanému výzkumu v oblasti kvality pracovního života a personalistiky.

Hlavním smyslem Ústavu personalistiky, z.ú. je vytvoření platformy spolupráce akademických pracovníků, doktorandů, podnikatelské sféry a dalších organizací v následujících oblastech:

a)     aplikovaný výzkum, evaluační, vzdělávací a informační činnost,

b)     publikování aktuálních informací o kvalitě pracovního života a personalistice, které jsou výsledkem aplikovaného výzkumu,

c)     spolupráce na tvorbě a publikování odborných či učebních textů, resp. jiných pomůcek, které slouží ke zvýšení kvality života a udržitelné personalistice/řízení lidských zdrojů,

d)     organizace, výkon a záštita poradenské a konzultantské činnosti poskytovaná institucím veřejné správy, firmám a neziskovému sektoru,

e)     organizování a zabezpečení vzdělávacích a konferenčních aktivit směřujících k rozvoji personalistiky podnikatelských a nepodnikatelských subjektů,

f)      příprava návrhů a podnětů k novelizacím pracovněprávní legislativy.

 

Statut INPER FPH VSE 1.3.2014 – 30.9.2017

Statut INPER MÚVS ČVUT (1.10.2017)

Statut INPER MÚVS ČVUT (1.2.2019) do 31. srpna 2020