O nás

Institut personalistiky je pracovištěm Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho posláním je významně přispívat jak k aplikovanému výzkumu v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti práce a kvality života, tak k rozvoji řízení lidí.

Hlavním smyslem Institutu personalistiky MÚVS ČVUT je vytvoření platformy spolupráce akademických pracovníků a studentů, zejména doktorských programů, s vlastníky a manažery partnerských i dalších organizací, a to v následujících oblastech:

a)     aplikovaný výzkum, evaluační, vzdělávací a informační činnost,

b)     publikování aktuálních informací o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a personalistice, které jsou výsledkem aplikovaného výzkumu o bezpečnosti dat, využití senzorů a energeticky úsporných technologií,

c)     spolupráce na tvorbě a publikování odborných či učebních textů, resp. jiných pomůcek, které slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti práce díky využití senzorů a energeticky úsporných technologií ke zvýšení kvality života,

d)     organizace, výkon a záštita poradenské a konzultantské činnosti poskytovaná institucím veřejné správy, firmám a neziskovému sektoru,

e)     organizování a zabezpečení vzdělávacích a konferenčních aktivit směřujících k ochraně zdraví, bezpečnosti práce a rozvoji personalistiky podnikatelských a nepodnikatelských subjektů,

f)      příprava návrhů a podnětů k novelizacím pracovněprávní legislativy.

Blíže viz Statut INPER MÚVS ČVUT (1.2.2019)

 

Institut personalistiky byl součástí Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, a to do 30. září 2017. Blíže viz

Statut INPER FPH VSE 1.3.2014 – 30.9.2017

Statut INPER MÚVS ČVUT (1.10.2017)