Vědecká rada INPERu

Členové Vědecké rady Institutu personalistiky:

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze)

JUDr. Michaela Chaloupková, MBA (ČEZ, a.s.)

Ing. David Pirner, MBA (Grant Thornton Advisory, s.r.o.)

Ing. Stanislav Simbartl, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze)

Ing. Radovan Vávra (SimpleCell Networks a.s.) – předseda

Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (Latin American & Caribbean Business and Studies Center)

Ing. Václav Žárský (Unicorn, a.s.)