Oznámení

Institut personalistiky FPH VŠE je zrušen na základě návrhu děkana FPH hlasováním Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, a to s účinností ke dni 30. 9. 2017.

Závazky 3. ročníku Akademie personalistiky 1 přebírá Katedra personalistiky.

Garantkou a řešitelkou probíhajících projektů:

  • TA ČR č. TD 03000146 – RECESERA – reporting a monitoring CSR a smluvní  výzkum „Zlepšení kvality práce“ pro ŠKODA AUTO, a.s.“

je prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.