Výzkum

Výzkum a projekty Institutu personalistiky MÚVS ČVUT zahrnují rozmanité spektrum aktivit, do jejichž řešení jsou zapojeny české a zahraniční subjekty s významným postavením a vlivnou rolí při tvorbě koncepcí a implementaci nástrojů v oblasti ekonomiky a managementu. Jedná se o významné zaměstnavatele, grantové instituce, neziskové organizace a univerzity.

Institut personalistiky usiluje o to, aby se stal platformou pro setkávání a spolupráci osobností z praxe a  akademické sféry s cílem rozvíjet ekonomiku a management v rovině teoretického poznání a praktických aplikací.