RECESERA

Projekt TA ČR: RECESERA – reporting a monitoring CSR (č.  TD03000146)

 Metodika CSR Reporting je jedním z výsledků projektu RECESERA – reporting a monitoring CSR, č.  TD03000146, jehož zadavatelem byla Technologická agentura České republiky. Hlavním řešitelem byla Česká zemědělská univerzita v Praze a spoluřešiteli Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Institut personalistiky FPH, Vysoká škola ekonomická v Praze (1.1.2016-31.12.2017).

Cílem metodiky je vypracování vhodných metodických postupů, návrh vhodných metod a tvorba SW aplikace pro sledování a prezentaci míry uplatnění CSR principů ve firmách a organizacích a následně jejich souhrnné vyhodnocení. Sledovány jsou oblasti ekonomická, zaměstnanecká, sociální, environmentální a řízení CSR.

Metodika pomůže efektivně měřit a sledovat výkonnost podniků, dopad jejich činnosti na prostředí a společnost a  pomocí mapy vizualizovat aktivity CSR v regionech České republiky.

Metodiku mohou využít při zpracování svého reportu o CSR malé a střední podniky, sociální podniky, neziskové organizace a další organizace. On-line verze metodiky je dostupná na http://csr-reporting.cz.

RECESERA_Metodika_cz+eng 21 01 2018