Společenská odpovědnost organizací: University spoluvytváří svou zemi

Seminář Společenská odpovědnost organizací: Univerzity spoluvytváří svou zemi je jedním z výsledků projektu TA ČR, č. TD 03000146, RECESERA – reporting a monitoring CSR.

Konal se na ČZU v Praze dne 7. prosince 2017. Tisková zpráva.