Pro studenty

Aktivity Institutu personalistiky MÚVS ČVUT pro studenty jsou nezbytnou součástí jeho činností, protože ve spolupráci s byznysem, veřejnou správou i neziskovými organizacemi chápe svoji podstatnou roli při formování budoucích odborníků  a manažerů. Tím chce přispět ke vzdělávání a rozvoji budoucích absolventůpodpořit je na začátku jejich pracovní kariéry a umožnit jim během studia aktivní kontakt s praxí.

O výuce CSR na technice – https://www.narodniportal.cz/wp-content/uploads/2019/01/Newsletter-CSR-leden-2019.pdf

 

MÚVS je členem:

Platformy zainteresovaných stran CSR pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu.

Asociace společenské odpovědnosti