T & D

Institut personalistiky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze (INPER) realizuje ve spolupráci se svými partnery program celoživotního vzdělávání – PERSONÁLNÍ MANAŽER. Je určený personalistům, liniovým manažerům a majitelům malých a středních firem, kteří vedou a  řídí lidi.

Záměrem programu je vzdělávat o moderních koncepcích a praktikách personalistiky. Akcent je kladen na propojení strategického řízení byznysu s personalistikou a sdílení zkušeností.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků, odborníků z praxe, manažerů a majitelů, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy personální práce a získali poznatky o metodách uplatňovaných v personální práci.

 

INPER ve spolupráce s ČEZ, a.s., Dynargie, s.r.o. a Grant Thornton Advisory, s.r.o. připravuje ucelený ČVUT Executive Program. Jeho cílem je vzdělávat a rozvíjet pracovníky (high potentials) na vyšší a vrcholové pozice.

Lektoři programu budou top manažeři korporací, senior specialisté a majitelé firem, aby předávali své znalosti a zkušenosti a aby se budovala síť profesních vztahů.