Personální manažer

PERSONÁLNÍ MANAŽER je ucelený program vzdělávání pro personalisty a manažery, kteří mají zájem o problematiku vedení a řízení lidí.
Program je koncipován tak, aby poskytl aktuální poznatky o využití moderních koncepcí a zprostředkoval zkušenosti z řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků, odborníků z praxe, manažerů a majitelů, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy a získali poznatky o praktických nástrojích uplatňovaných při vedení a řízení lidí. Součástí programu je sdílení znalostí a zkušeností jeho účastníků.

PERSONÁLNÍ MANAŽER je součástí celoživotního vzdělávání poskytovaného Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze. 
PERSONÁLNÍ MANAŽER 2018 – 2019
PERSONÁLNÍ MANAŽER 2019 – 2020