Personální manažer 2018 – 2019

PERSONÁLNÍ MANAŽER je ucelený program vzdělávání pro personalisty a manažery, kteří mají zájem o problematiku vedení a řízení lidí. Program je koncipován tak, aby poskytl aktuální poznatky o využití moderních koncepcí a zprostředkoval zkušenosti z řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků, odborníků z praxe, manažerů a majitelů, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy a získali poznatky o praktických nástrojích uplatňovaných při vedení a řízení lidí. Součástí programu je sdílení znalostí a zkušeností jeho účastníků.

PERSONÁLNÍ MANAŽER 2018-2019 je součástí programu celoživotního vzdělávání poskytovaného Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze. 

Rozsah: 16 vzdělávacích dnů.

Období studia: únor 2018 – únor 2019

Lektoři: Akademičtí pracovníci, HR manažeři, HR specialisté a vlastníci firem.

Partneři Institutu personalistiky MÚVS ČVUT a spolupracující firmy jsou garanty 3/4 modulů.

 

Rozvrh výuky PERSONÁLNÍ MANAŽER 2018-2019

Výuka: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Oběd: 12.00 – 13.00

Modul 1:           MÚVS ČVUT, 523                                             20. 2. + 21. 2. 2018

Modul 2:          MÚVS ČVUT, 523                                              20. 3. 2018

Modul 3:          PENAM, a.s., Hlavní 71, 251 70 Herink        10. 4. 2018

Modul 4:         ŠKODA AUTO, a.s.                                             24. 4. 2018

Modul 5:         MÚVS ČVUT, 523                                               15. 5. + 16. 5. 2018

Modul 6:         MÚVS ČVUT, 523                                               19. 6. + 20. 6. 2018

Modul 7:         MÚVS ČVUT, 523                                               25. 9. 

Modul 8:         ČEZ, a.s.                                                               23. 10.

Modul 9:         MÚVS ČVUT, 523                                              20. 11.  

Modul 10:       MÚVS ČVUT, 523                                              11. 12.

Modul 11:        MÚVS ČVUT, 523                                              22. 1. + 23. 1.

Modul 12:       Grant Thornton Advisory, s.r.o.                      19. 2. nebo 26. 2.