Personální manažer 2019 – 2020

PERSONÁLNÍ MANAŽER je ucelený program vzdělávání pro personalisty a manažery, kteří se chtějí zlepšit ve vedení a řízení lidí.

Program poskytuje aktuální poznatky o využití moderních koncepcí a nástrojů personalistiky. Staví na sdílení znalostí a předávání zkušeností o personální práci.

Vzdělávací program využívá dlouhodobé spolupráce mezi vědeckými pracovníky, vrcholovými manažery, vlastníky firem a senior personalisty. Jeho cílem je, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy, získali poznatky o praktikách personalistiky a procvičili si některé z nich.

PERSONÁLNÍ MANAŽER 2019-2020 je součástí programu celoživotního vzdělávání MÚVS ČVUT v Praze.  

 

Program vzdělávání bude zveřejněn v květnu 2019.

Rozsah: 17 vzdělávacích dnů

Období studia: září 2019 – září 2020

Vyučující: Vlastníci firem, senior manažeři a senior HR odborníci.

Absolvent programu získá Osvědčení ČVUT v Praze.

Počet účastníků: Max. 15

 

Výuka

Výuka: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Oběd: 12.00 – 13.00

Výuka bude probíhat v Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT, místnost 523, a firemních partnerů INPERu.

 

Cena programu: 39.900 Kč (bez DPH)

Výzvy k úhradě poplatku budou posílány v září 2019.

Poplatek je možné platit ve dvou částkách – na každé pololetí zvlášť.

 

 

Kontakty:

Zuzana Dvořákova, E: Zuzana.Dvorakova@cvut.cz, M: 733 651 733